วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

FW: Pix|>>>>>ภาพหาดูยากสุด คุณไม่เคยเห็นหรอก เชื่อดิ!!!!
.
อยากให้คนไทยยิ้มเยอะๆ อิอิ
ภาพลูกๆ หลานๆ

ของในหลวงเรา และพระราชสกุลวงศ์ทุกๆ พระองค์
พระองค์แรกค่ะ ;D
.
.

V


พระองค์ภา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (2521-ปัจจุบัน)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระราชธิดาองค์แรกใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ม.ล.โสมสวลี กิติยากร)
ทรงเป็นพระราชนัดดา พระองค์แรกใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประสูติเมื่อวันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

ทรงศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี
และระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และ
โรงเรียนจิตรลดา
และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. 2544 จาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง นอกจากนั้นทรงสำเร็จปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงร่วมงาน
ฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์
และทรงเป็นผู้เชิญ
ธรรมจักร ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ต่อมาทรงสำเร็จเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2547
และทรงศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
จากนั้นทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เมื่อปีการศึกษา 2548 หลังจากนั้นได้ทรงเข้าทำงาน
ที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำ
องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

พระองค์หริภาค่ะ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (2525-ปัจจุบัน)


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือ พระองค์หริภา
พระธิดาใน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
ประสูติเมื่อวันที่
8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 พระพี่นางในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีความสามารถในเชิงศิลปะ
ทรงสำเร็จการศึกษาจาก
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2549
ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธาน
ศูนย์ปฏิบัติการบินอาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติพระองค์ติ๊ด ค่ะ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (2527-ปัจจุบัน)

พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ และ นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
ประสูติเมื่อวันที่
6 พฤษภาคมพ.ศ. 2527 และ เป็นพระน้องนางในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ปัจจุบันพำนักอยู่กับนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน ที่มลรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ทรงศึกษาอยู่ที่
สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington)


ท่านหญิงค่ะพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ( พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน )

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นพระธิดาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ประสูติแต่ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (วิวัชรวงศ์)
หรือ
ยุวธิดา ผลประเสริฐ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 เมื่อประสูติทรงพระนามว่า หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล
ต่อมาจึงได้รับพระราชทานพระนามใหม่ว่า หม่อมเจ้าจักรกฤษณ์ยาภา มหิดล

ภายหลัง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระนามว่า หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล
มีพระเชษฐาร่วมพระมารดา 4 พระองค์คือ

  • หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล
  • หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
  • หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล
  • หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล

ทรงจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ทรงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปกรรมและด้านกีฬาแบดมินตัน
ทรงเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขัน
ซีเกมส์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอีกหลายรายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์เป็น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ปัจจุบันทรงสำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
จาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 อีกด้วย


มาถึงพระองค์เล็กที่สุดกันนะคะ
พระองค์ที น่ารักมากเลยค่ะ ;D


นี่ก็คือสัญลักษร์ประจำตัวพระองค์ค่ะ
ภาพของพระองค์ที ได้ถูกรวบรวมไว้ที่คอมเมนท์ด้านล่างเช่นเดียวกัน
อย่าลืมเลื่อนๆ ลงไปดูด้วยนะคะ ;Dพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (2548-ปัจจุบัน)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548
เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที ณ
โรงพยาบาลศิริราช พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ(หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา)

คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีน้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 น.
พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง

ต่อมาเป็นท่านชายทั้ง ๔ พระองค์ค่ะI
I
I
V
ท่านชายอ้วนหม่อมเจ้าจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (2522-ปัจจุบัน)

จบ Aerospace Engineering จาก UMiami
ขณะนี้เป็น วิศวะกรด้านเครื่องบินที่รัฐคอนเน็คติคัต


ท่านชายอ้น
หม่อมเจ้าวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (2524-ปัจจุบัน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Stetson College of Law
ปัจจุบันทำงานที่บริษัท แมนีย์ แอนด์ กอร์ดอน ที่ปรึกษากฎหมาย
ท่านชายอ๋อง


หม่อมเจ้าจักรีวัชร วิวัชรวงศ์ (2526-ปัจจุบัน)

จบจาก College of Arts and Science ที่ UMiami ค่ะ สาขาจิตวิทยา
และท่านสุดท้าย

.
.ท่านชายอินค่ะ


หม่อมเจ้าวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (2528-ปัจจุบัน)

ศึกษาอยู่ที่ Stetson


ต่อมาเป็น

I
I
I
V

คุณพลอยค่ะคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น
(2524-ปัจจุบัน)

คุณพลอยไพลิน เจนเซน หรือ คุณพลอย, พะพอย
พระธิดาคนโตของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับ นายปีเตอร์ เจนเซน
เกิดเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ที่เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาวิชาการดนตรีที่ Purcell School
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จาก
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก
มีพี่น้องร่วมพระมารดา-บิดา คือ

ปัจจุบันศึกษาต่ออยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
v
v


คุณพุ่มค่ะ


ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพุ่ม จงไปสู่สุขตินะคะ

หลับให้สบายนะคะ คุณพุ่ม ;]]


คุณพุ่ม เจนเซน (2526-2547)

คุณพุ่ม เจนเซน หรือ คุณภูมิ เจนเซน (16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
เป็นพระโอรสใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับ นายปีเตอร์ เจนเซน
เกิดเมื่อวันที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ณ โรงพยาบาลในเมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีพี่น้องร่วมพระมารดา-บิดา คือ
คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณพุ่ม เจนเซน และ คุณสิริกิติยา เจนเซน

ศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติก ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรม
และโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพุ่ม เจนเซน ถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย
ที่หน้าโรงแรมลา ฟลอร่า
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุ 21 ปี


และสุดท้าย


.


คุณใหม่ค่ะคุณสิริกิติยา เจนเซน (2528-ปัจจุบัน)

คุณสิริกิติยา เจนเซน หรือ คุณใหม่ ธิดาคนสุดท้องของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับนายปีเตอร์ เจนเซน นามเดิมว่า คุณใหม่ เจนเซน
เกิดเมื่อวันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2528 ที่เมืองซานดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คุณสิริกิติยา เจนเซน"
โดยนำคำว่า "สิริกิติ์" นำมาจากพระนามของสมเด็จพระอัยกี (
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
มีพี่น้องร่วมพระมารดา-บิดา คือ
คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณพุ่ม เจนเซน คุณสิริกิติยา เจนเซน

ปัจจุบันศึกษา วิชาประวัติศาสตร์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

ตามนี้เลยนะคะ

v
v
v(จากซ้าย) ม.จ.วัชรเรศร, ม.จ.วัชรวีร์, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ,

ม.จ.บุษย์น้ำเพชร, หม่อมสุจาริณี, ม.จ.จักรีวัชร, ม.จ.จุฑาวัชร


1.
คือ ม.จ. จุฑาวัชร มหิดล ปัจจุบัน คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ ชื่อเล่น คุณอ้วน
เกิด 29 สิงหาคม 2522

2. คือ ม.จ. วัชเรศร มหิดล ปัจจุบัน คุณวัชร วิวัชรวงศ์ ชื่อเล่น คุณอ้น
เกิด 27 พฤษภาคม 2524

3. คือ ม.จ. จักรีวัชร มหิดล ปัจจุบัน คุณจักรี วิวัชรวงศ์ ชื่อเล่น คุณอ๋อง
เกิด 26 กุมภาพันธ์ 2526

4. คือ ม.จ. วัชรวีร์ มหิดล ปัจจุบัน คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ ชื่อเล่น คุณอิน
เกิด 14 มิถุนายน 2528

5. คือ ม.จ.ญ . บุษย์น้ำเพชร มหิดล
ปัจจุบัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวลี นารีรัตน์
ชื่อเล่น ท่านหญิง

6.
คือ หม่อมสุจาริณี มหิดล
ปัจจุบัน คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์


Q: ท่านชายทั้ง 4 หายไปไหน
A: ท่านชายทั้ง ๔ ได้มีหนังสือขอลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว เพราะฉะนั้นตามกฎหมายถือว่าท่านเป็นสามัญชนแล้ว

ท่านชายสามท่านจบการศึกษาระดับไฮสคูลจาก Trinity Prep School ที่เมือง Winter Park Florida ค่ะ จากนั้นก็สมัครเข้า Stetson University ซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้จัก แต่ที่นี่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆมีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจ แต่ท่านจักรีวัชรได้สละสิทธิ์แล้วเลือกไปเรียนที่ไมอามี่แทน ทราบมาว่าครั้งหนึ่งท่านจุฑาวัชรและท่านจักรีวัชรได้ไปเข้าแคมป์
YMCA ที่ Orlando ค่ะ ท่านใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นธรรมดาที่นี่แหละค่ะแต่ท่านก็ทำตัวน่านับถือสมกับที่เป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย

เรื่องที่บอกก็เป็นเรื่องทั่วๆไป คงไม่เป็นอะไรนะคะที่เอามาโพสท์แบบนี้ แค่อยากให้ทุกคนที่คิดถึงท่านได้รับรู้ว่าท่านสุขสบายดี แต่ก็คิดเหมือนหลายๆคนนะคะว่าอยากให้ท่านกลับไปเยี่ยมเมื องไทยบ้าง สาวๆคงกรี๊ดท่านอ้วนน่าดู อยู่ที่นี่ชีวิตก็มีความสุขดีแล้ว ส่วนท่านชายก็สบายดีกันทุกคน ท่านอ้วนก็ทำงานแล้ว ท่านอ้นก็จบปริญญาตรีเมื่อสองปีที่แล้ว และตอนนี้กำลังเรียนกฎหมายอยู่ปีที่สองปีหน้าท่านก็จะสำเร็จการศึกษาจาก Law School ท่านอ๋องก็เรียนปีสุดท้าย กำลังจะเข้ารับปริญญาส่วนท่านอินก็กำลังเรียนปีที่สอง ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาก็คงต้องมีข่าวแล้วล่ะค่ะ สายเลือดตัดกันไม่ขาดหรอก แต่นี่ท่านอยู่ที่นี่แบบเงียบๆ ใช้ชีวิตธรรมดา ไม่มีข่าว พวกที่ไม่รู้เหมาะไม่รู้ควรก็เลยต้องแต่งเรื่องขึ้นมาให้สนุกแบบในหนัง เรื่องในทางที่ไม่ดีเสียด้วย ยังไงก็ควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะไม่มีใครหรอกที่จะชอบให้คนอื่นมาใส่ร้ายน่ะ

หม่อมเจ้าจุฑาวัชร ขณะนี้เป็น วิศวะกรด้านเครื่องบินที่รัฐคอนเน็คติคัต ส่วนหม่อมเจ้าวัชรเรศรนั้นปัจจุบันได้สำเร็จการศีกษาทางด้านกฎหมายและกำลังพิจารณาจะเรียนต่อที่ซอร์บอนน์น ฝรั่งเศสท่านจักรีวัชรเพิ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและกำลังจะเรียนต่อแพทย์ในเทอมหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า คุณสุจาริณีเลี้ยงลูกๆ ได้ดีขนาดไหน ทราบว่าท่านชายทั้ง ๔ ได้มีหนังสือขอลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว เพราะฉะนั้นตามกฎหมายถือว่าท่านเป็นสามัญชนแล้ว ขนาดองค์รัชทายาทจากภูฏาน..สาวไทยยังกรี๊ดขนาดนี้ ถ้าท่านชายท่านใดท่านหนึ่งกลับมาคงได้เป็นขวัญใจไปอีกคน


เรื่องราวต่อไป

ไปคล้ายข้อสงสัยนี้กันค่ะว่า คุณยุวธิดา นั้นเค้าเป็นใคร ?

.
.
.
.
.


เริ่มจากรูปแรกเลยคะ


.
.

ยุวธิดา สุรัสวดี
หรือ ยุวธิดา ผลประเสริฐ
(หรือ
หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา
ปัจจุบันคือ คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์)
(เกิด
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ) นักแสดงไทย ที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เพียง 5 เรื่อง
เมื่อ พ.ศ. 2520-21 แล้วออกจากวงการไป

ยุวธิดา สุรัสวดี เป็นบุตรของนายธนิต และนางเยาวลักษณ์ ผลประเสริฐ
จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป เข้าสู่วงการแสดงจากการชักนำของศรินทิพย์ ศิริวรรณ
แสดงละครโทรทัศน์เรื่อง "กฎแห่งกรรม" และ "มนุษย์ประหลาด"
จากนั้นรับบทตัวประกอบในภาพยนตร์
15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน
(2520) กำกับโดยชนะ คราประยูร
และบทรองใน
เลือดในดิน (2520) คู่กับ
สรพงศ์ ชาตรี และอรัญญา นามวงศ์ กำกับโดย สมสกุล ยงประยูร
และได้รับบทนำ เป็น ช้อย ในภาพยนตร์เรื่อง
แสนแสบ (2521) คู่กับ
ไพโรจน์ สังวริบุตร
กำกับโดย
ไพรัช กสิวัฒน์
ถึก (2522) คู่กับ สรพงศ์ ชาตรี กำกับโดย
จรัล พรหมรังสี อำนวยการสร้างโดย ชาญ มีศร
และ
หัวใจที่จมดิน (2522) กำกับโดย
เชาว์ มีคุณสุต คู่กับ พิศมัย วิไลศักดิ์ พิศาล อัครเศรณี
อุเทน บุญยงค์แลมารศรี ณ บางช้าง
NEW!!!!

ภาพจากโปสเตอร์หนังที่คุณยุวธิดาเคยแสดง
มาชมพร้อมๆกันเลย


last update@ 16 DECEMBER 2009
last update@ 15 DECEMBER 2009

ภาพนี้น่ารักมากเลยค่ะ ^___^


และนี่คือรูปของพระองค์ภาฯ ในอิริยาบถ
ที่หลายๆ คนอาจไม่เคยเห็นนะคะ
ถ้าเคยเห็นแล้วก็ขออภัยด้วยน้า

น่ารักมากเลย ^__^no.1
no.2
no.3no.4no.5no.6no.7>.<
V

no.8no.9no.10no.11no.12no.13

เห็นพระองค์ภาในอิริยาบถ ที่ไม่เคยเห็นกันมาแล้วนะคะ
ต่อไปจะเป็นภาพ ครั้นเมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์ค่ะ

น่ารัก น่าเอ็นดู
ที่สุดเลยค่ะ ว่าไหมคะ ?
^___^

v
v

ทรงพระเจริญนะเจ้าคะ ^___^


ชอบภาพนี้มากเลยค่ะ *
v
v

ภาพนี้ก็สุดยอดเลย !!!
น้ำตาจะไหล อิอิ
v
v
v

ภาพนี้ก็น่ารัก
v
v
เยอะจังค่ะ ฮ่าๆ
เยอะไปไหมอ่ะคะ ??
แต่ก็อยากหามาให้ได้มากที่สุด ;D


ภาพนี้พระเทพกับพระองค์ภา ซึ้งๆ ^___^

v
v


พระองค์ภา พระองค์หริภา และพระองค์ติ๊ด(พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ )

พระองค์ภา ทรงรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน เมื่อปี 2530last update@ 17 DECEMBER 2009

ภาพตรงนี้โพสกี่รอบก็ไม่ติด ยังไงก็คอยติดตามชมนะคะ
พระองค์เจ้าโสมสวลีตอนทรงพระเยาว์นะคะ
ท่านทรงสิริโฉมงดงามจริงๆ ค่ะ

"พระองค์ที" เจ้าชายน้อยไปโรงเรียน
วันเปิดเทอมแรกพระองค์ที เจ้าชายนักเรียนพระองค์น้อย

ในวันเปิดเรียนวันแรก 22 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินส่งพระโอรส
ณ บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โดยมีท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช ที่ปรึกษา
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ และคณะครู เฝ้าฯรับเสด็จ
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2551 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ทรงเข้าศึกษาประจำชั้นอนุบาล 1/1 รหัสนักเรียน 05031 พระองค์ทีทรงมีพระพักตร์ที่แจ่มใส ฉ
ลองพระองค์ด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนจิตรลดาเป็นครั้งแรก เสื้อเป็นคอปกสีขาว กางเกงขาสั้นสีฟ้า
ปักพระนาม "ทีปังกรรัศมีโชติ มหิดล" บรรทัดล่างปักพระนามรองในวงเล็บว่า "ที" ด้วยสีฟ้าอ่อนที่เสื้อด้านขวา
เมื่อองค์ทีเสด็จถึงห้องเรียนอนุบาล 1/1 ทรงเก็บพระกระเป๋าเป้ในตู้ประจำพระองค์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่
สัญลักษณ์ของปีประสูติด้วยพระองค์เอง เมื่อมีเสียงเพลงเรียกให้เข้าแถว นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวที่บริเวณห้องอนุบาล
แล้วเดินไปที่ศาลาผกาภิรมย์ เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระราชินี ร้องเพลงมาร์ชจิตรลดา และท่องปรัชญาโรงเรียน
พระองค์ทีเสด็จไปยังแท่นเวที ตรัสผ่านไมโครโฟนว่า "ไมโครโฟน เด็กๆ ไม่ร้องไห้เลย"
ทุกคนต่างปรบมือที่พระองค์ที ทรงให้กำลังใจพระสหาย เนื่องจากมีพระสหายหลายคนร้องไห้กิจกรรมในชั้นอนุบาล 1/1
เวลาเดียวกันของทุกวัน มีความหลากหลายสลับกัน เช่น เวลา 09.00-10.00 น. มีกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมวงกลม
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ และพลศึกษา ในเวลา 10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่างและลงสนาม
เวลา 10.30-11.30 น. จัดกิจกรรมสลับทุกวัน โดยมีดนตรี กิจกรรมวงกลม กิจกรรมศูนย์การเรียน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และบัลเลต์พื้นฐาน เวลา 11.30-12.30 น. เป็นช่วงรับประทานอาหารกลางวันมื้อแรก
ของวันเปิดภาคเรียนเป็นข้าวสวย หมูหวาน แกงจืดแครอต มีสับปะรดลอยแก้วเป็นขนมหวาน
จากนั้นครูให้นักเรียนเปลี่ยนชุดนอนและแปรงฟัน เวลา 12.30-14.00 น. นอนกลางวัน
เวลา 14.00-15.00 น. เปลี่ยนชุดนักเรียน รับประทานอาหารว่าง และกลับบ้านในเวลา 15.00 น.ที่มา นสพ. ข่าวสด , เดลินิวส์, ไทยรัฐ

ภาพนี้น่ารักมากเลย ..
v
v
ภาพของสมเด็จพระเทพค่ะ

เคยเห็นกันรึยังน้า ??

^___^

รักพระองค์จังเลยค่ะ
อยากบอกว่า พระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงามมาก
ทั้งกาย วาจา ใจ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะ


ภาพนี้่น่ารักมากเลยค่ะ

v
v


last update@ 17 DECEMBER 2009


ภาพ น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน เเละ องค์จุฬาภรณ์

เเละพระราชธิดา2องค์

(องค์หริภา และ องค์ติ๊ด)


v
v
vทรงพระเจริญ


From | www.dek-d.com

1 ความคิดเห็น: